Tandvård och operationer

Många tror att tandvård och karies bara drabbar tänderna men så är inte fallet. Tandvärk är ofta bara ett förstadium som kan leda till värre saker. En rejäl infektion i munnen kan till exempel leda till problem med hjärtat och flera andra saker.

Ordning i munnen inför operation

Om man ska genomgå en planerad operation kan det ofta vara så att läkaren vill ha ett utlåtande från en tandläkare om att det inte finns några större hål i tänderna, infektioner eller andra avvikelser. Om intyget inte kan utfärdas, eller om det finns en infektion är det mycket troligt att operationen kommer att ställas in eller skjutas upp. Anledningen till det är att kroppen kan få för svårt att hantera både den kraftiga infektionen och återhämtningen efter operationen samtidigt. Infektionen kan sprida sig och den ger ofta ökade påfrestningar på hjärtat som får arbeta med. Många kirurger vill helt enkelt inte ta risken att operera annat än akuta skador om det finns tandinfektioner.

När tänder ska dras ut

Om man kommer till en tandläkare och har tandvärk kan det också vara så att tandläkaren inte kan behandla tanden. Den kanske varken kan lagas eller dras ut innan infektionen är borta. I de här fallen får man antibiotika och smärtstillande utskrivet som man får äta under ett par dagar. Ibland kan det också gå att lägga en tillfällig lagning vilket gör att det inte fastnar lika mycket skräp med mera i tanden som kan göra smärtorna värre.

Anledningen till att man vill bli av med infektionen först är för att den inte ska stängas in i tandköttet och gå ner i käkbenet. När en tand dras ut kan infektionen stängas in när blodet levrar sig över hålet, och under en lagning kan bakterierna frodas och sprida sig vidare. Antibiotikan tar bort bakterierna och infektionen.